synestetic.pl - vj crew
synestetic.pl - vj crew
synestetic.pl - crew
synestetic.pl - release
synestetic.pl - contact
Produkcje Synestetic VJs crew
Podsumowanie roku soundrevoltPodsumowanie roku soundrevolt (grudzień 2005)

Wizualizacja na potrzeby soundrevolt.com i 4fun.tv - Muzyczne podsumowanie roku - download

Miller way by synesteticEtiuda filmowa The Miller Way (maj 2006)

Produkcja zlecona przez Kampanię Piwowarską dla celów wewnętrznych firmy, założeniem etiudy było pokazanie targetu marki w polskich realiach - download