synestetic.pl - vj crew
synestetic.pl - vj crew
synestetic.pl - crew
synestetic.pl - release
synestetic.pl - contact
Synestezja

W psychologii synestezja to występowanie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden tylko zmysł, np. doznawanie pod wpływem określonych dźwięków nie tylko wrażeń słuchowych, lecz także uczucia ciepła, zimna, kolorów, wykorzystywane w symbolistycznej metaforyce poetyckiej
niem. Synästesie, z gr. syn-aísthesis jednoczesne postrzeganie (u Arystotelesa)

źródło - SWO PWN